Vés al contingut

REDACCIÓ

L'infart agut de miocardi (IAM) és una de les principals causes de mortalitat i morbiditat a tot el món. Malgrat tots els esforços en la recerca, hi ha una manca de marcadors primerencs per a la prevenció i el diagnòstic de les síndromes isquèmiques agudes. Per tant, cal descobrir nous biomarcadors de la fase inicial després d'un IAM, amb la finalitat de reduir el risc dels pacients afectats d'aquesta malaltia. Una investigació realitzada per científics de l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) ha identificat canvis produïts en l'apolipoproteïna J després d'un IAM de nova presentació que podrien ser de gran utilitat per a un diagnòstic precoç.

Les síndromes isquèmiques aterotrombòtiques poden induir modificacions estructurals i funcionals que es reflecteixen en els nivells sèrics de proteïnes i altres biomarcadors. De l'anàlisi del sèrum obtingut de pacients amb IAM dins de les primeres hores des de l'inici de l'infart, s'ha utilitzat una aproximació proteòmica per caracteritzar les proteïnes diferencials del sèrum en la fase primerenca de l'IAM i s'ha trobat que l'ApoJ –proteïna a la qual se li ha atribuït una funció antiinflamatòria–, mostra canvis significatius en el seu patró de distribució.

Aquests resultats recolzen la hipòtesi que durant la fase primerenca de l'IAM hi ha respostes sistèmiques que poden tractar de compensar la situació proinflamatòria.

Les investigadores principals d'aquest estudi, publicat al Journal of Proteome Research, les Dres. Teresa Padró i Judit Cubedo confirmen que "amb aquesta recerca s'ha demostrat per primera vegada la presència d'un patró específic de l'ApoJ en el sèrum de pacients durant les primeres hores després d'un IAM". Els resultats d'aquest estudi suggereixen que un canvi en les isoformes de l'ApoJ presents en el sèrum podria arribar a ser un biomarcador fiable en la detecció de la fase primerenca d'un IAM.

Estudi original: Proteomic signature of Apolipoprotein J in the early phase of new-onset myocardial infarction. Autors: Judit Cubedo, Teresa Padro, Xavier Garcia-Moll, Xavier Pinto, Juan Cinca i Lina Badimon (Journal of Proteome Research, November 2010)

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.