Vés al contingut

REDACCIÓ

Després de mesos de discussió, l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (IET) ha presentat la proposta d'agenda estratègica d’innovació (SIA per les sigles en anglès) a la comissària europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, Androulla Vassiliou.

En aquesta primera SIA, la Junta de Govern de l’IET resumeix la seva visió de futur i la proposta estratègica per contribuir en l’augment de la capacitat d’innovació i competitivitat d’Europa entre el 2014 i 2020, en el triangle del coneixement: educació, recerca i innovació.

L’estratègia de futur de l’IET se centra en l’enfortiment i el desenvolupament del model de comunitats de coneixement i innovació (KIC per les sigles en anglès) desenvolupat amb èxit fins ara (actualment hi ha tres KICs en funcionament). Les KICs són l'instrument per transformar les idees i el coneixement en valor, és a dir, en forma de nous productes i serveis que tinguin impacte econòmic i en la societat.

L’experiència viscuda fins ara ha demostrat que si s'integra el triangle del coneixement amb l’emprenedoria com a impulsor clau, l’IET estableix i facilita una cultura que ajuda a desbloquejar el potencial desaprofitat d’Europa per potenciar les persones, la tecnologia i la innovació dins de les empreses i augmentar l’impacte de la innovació a nivell més global. Així, doncs, es pot dir que l'IET i les seves KICs estableixen les bases d’un canvi cultural cap a una Europa més innovadora que contribueix al creixement continuat i a tenir una mà d’obra més emprenedora.

L'IET també ha proposat sis nous temes per a futures KICs, enfocades a oferir solucions viables i sostenibles per a alguns del desafiaments més urgents de la societat. Els temes són:

  • Vida humana i salut
  • Aprenentatge humà i entorns d’aprenentatge
  • Aliments per al futur
  • Fabricació per i per a éssers humans creatius
  • Seguretat i protecció
  • Mobilitat i ciutats intel·ligents

Un cop presentada la proposta de la SIA per part de l'IET, la Comissió Europea hi inclourà els comentaris dels stakeholders recollits a través d’una consulta pública i l’avaluació de l’IET, i presentarà una proposta final perquè sigui aprovada pel Consell i el Parlament Europeu abans de finals de 2011. Posteriorment, quan s'hagi aprovat, la Junta de Govern de l’IET podrà seleccionar i dissenyar noves KICs, i s'obrirà una call per a les candidatures. Biocat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat espanyol, treballa per impulsar i coordinar la candidatura de la futura KIC en salut/ciències de la vida.

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.