Vés al contingut

Un estudi elaborat per experts de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) corrobora que el sistema català de recerca i innovació avança amb força i que té punts a favor com l’augment significatiu de la inversió en R+D, una xarxa d’universitats i centres de recerca de prestigi internacional i un alt nivell de creativitat. Si bé Catalunya és líder en innovació a l’Estat espanyol, amb un 21% del total, encara està per sota de la mitjana europea. Aquesta és l’altra cara de la moneda. L’OCDE alerta de la poca capacitat d’absorció tecnològica de la gran majoria de les pimes, la poca cultura dels drets de la propietat intel·lectual, el baix nivell d’emissió de patents i d’un mercat financer mal adaptat per a la inversió relacionada amb la innovació.

La realització d’aquest informe, titulat OECD Review of Regional Innovation: Catalonia, i encarregat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, és un dels compromisos del Pacte Nacional de Recerca i Innovació 2010-2013 (PNRI) per avaluar el sistema un any després de la signatura del Pacte. Dijous es va presentar a Barcelona, en un acte presidit pel conseller Huguet i amb la presència de Joaquim Oliveira, cap de la Divisió de Polítiques de Desenvolupament Regional de l’OCDE, i Karen Maguire, cap de la Unitat d’Innovació Regional de la Divisió de Polítiques de Desenvolupament Regional.

Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat que ha estat avaluada per l'OCDE. La metodologia utilitzada per elaborar aquest estudi ja s’ha aplicat en proves pilot en tres províncies a la Xina, al nord d’Anglaterra (Regne Unit) i al Piemont (Itàlia).

Estudi DAFO

Fortaleses:

 • Elevat compromís polític envers la ciència i la tecnologia i la innovació.
 • Diverses universitats i centres de recerca pública de qualitat internacional.
 • Un fons considerable de científics qualificats.
 • Excel·lència internacional en alguns sectors.
 • Un nivell molt alt de creativitat.
 • Dinamisme local i regional (incloses les institucions d’educació superior).
 • Bona infraestructura, inclosa la infraestructura de ciència i tecnologia.
 • Augments significatius de la inversió en R+D.
 • Atractiu (inversió estrangera directa, científics de talla internacional, estudiants, emprenedors).
 • Una comunitat líder a l’Estat espanyol.
 • Solidesa del sistema català de salut pública.
 • Capacitat per a l’avaluació prèvia de projectes de recerca.

Debilitats:

 • Rigideses en el sector de les institucions d’educació superior (mobilitat a llarg termini dels investigadors, remuneracions competitives, acreditacions, acords contractuals per a la cooperació...).
 • Relativa mancança d’equips de servei de recursos humans de nivell mitjà (tècnics).
 • Poca capacitat d’absorció tecnològica de la gran majoria de les pimes (estructura industrial dual).
 • Empreses derivades que no creixen.
 • Poca cultura dels drets de la propietat intel·lectual i nivell baix d’emissió de patents.
 • Nivell d’intensitat de l’R+D en el sector de la producció inferior que a la majoria de països de la UE.
 • Massa centres de recerca pública i centres tecnològics.
 • Governança complexa.
 • Fragmentació política.
 • Combinació de polítiques poc clara i manca de prioritats estratègiques.
 • Mercats financers mal adaptats per a la inversió relacionada amb la innovació.
 • Nivell baix de cooperació pública-privada.
 • Gestió burocràtica dels programes de suport i manca d’avaluació efectiva de l’efectivitat del programa.

Oportunitats:

 • Demanda creixent de béns socials intensius en coneixement, molts d’ells impulsats pel sector públic.
 • Inserció en xarxes de coneixement i plataformes tecnològiques internacionals (de la UE i resta del món).
 • Millor coordinació i complementarietat amb les fonts de finançament extern de ciència i tecnologia i d’innovació (estatals i de la UE) per dedicar un percentatge més elevat dels recursos catalans a prioritats de la comunitat autònoma.
 • Mercats europeus i mediterranis.
 • Diversificació de la producció i el comerç envers béns i serveis amb més contingut de coneixement. 
 • Participació de les pimr en estratègies i clústers més enfocats a la innovació.
 • Difusió de tecnologia entorn de les empreses multinacionals d’acord amb les cadenes de valor internacionals basades en el desenvolupament de la innovació.
 • Serveis intensius en coneixement.

Amenaces:

 • Creixement econòmic recent potenciat per la immigració, però manca de creixement de la productivitat.
 • Més competència de les economies emergents.
 • Més competència per atraure fons comunitaris.
 • Acceleració de l’expansió de la frontera científica i tecnològica.
 • Intensificació de la competència mundial per atraure talent.

Resum executiu de l’estudi (Català | English)

 

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.