Vés al contingut

Fins el proper 30 de novembre, les empreses amb seu social a Catalunya que col·laborin amb organismes de recerca catalans -universitats, centres d'R+D, centres de la Xarxa TECNIO i hospitals de la Xarxa Sanitària de Catalunya i les seves fundacions-, poden presentar la sol·licitud d'ajut per a projectes col·laboratius d'R+D al 7è Programa Marc de la UE (2007-2013).

La UE destinarà més 12 milions d'euros a aquesta línia d'ajuts. L'import de la subvenció es determina en funció del finançament sol·licitat, l'aplicació dels criteris d'avaluació i selecció i la demanda global de la convocatòria fins a un màxim de 50.000 euros per sol·licitud.

Les despeses subvencionables són:


  • Despeses de personal propi dedicat a la preparació de la proposta del projecte d'R+D, fins a un màxim del 40% del cost subvencionable acceptat del projecte de preparació de la proposta.

  • Despeses de subcontractació d'activitats relacionades amb la preparació de la proposta, fins a un màxim del 60% del cost subvencionable acceptat de la preparació de la proposta.

  • Altres despeses relacionades amb la preparació de la proposta: viatges interurbans, allotjament i despeses derivades de reunions preparatòries de la proposta.


Cal tenir en compte que un mateix projecte presentat al 7PM no podrà ser objecte de més d'una sol·licitud d'ajut per part de les diferents entitats catalanes participants en el projecte.

Bases reguladores (DOGC núm. 5424 de 20/7/09 i DOGC núm. 5462 de 10/9/09)

Més informació i sol·licitud de l'ajut: www.acc10.cat/ajuts2009

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.