Vés al contingut

Redacció

Jordi Aymerich, estudiant d’enginyeria tècnica mecànica a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha fet el millor treball de final de carrera de Catalunya del curs 2010-2011, segons el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Aymerich, sota la direcció dels professors Núria Garrido i Fernando Carrillo, ha experimentat a escala de laboratori les possibilitats de valorització de les plomes de pollastre per fabricar un material biocompòsit mitjançant la mescla d’aquest residu animal amb un plàstic biodegradable, l’àcid polilàctic (PLA en anglès).

Aquesta recerca, que s’emmarca dins del projecte Complumas finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, permetria donar sortida a la gran quantitat de residus que es generen diàriament als escorxadors de pollastre.

La queratina i la seva estabilització, les claus

Les plomes de pollastre es componen principalment d’una proteïna anomenada queratina i de certes impureses. La queratina es caracteritza per posseir una baixa densitat i unes bones propietats d’aïllament tèrmic i acústic, de manera que es podrien aprofitar per al desenvolupament de materials industrials. Per poder utilitzar la queratina prèviament cal separar les impureses que l'acompanyen. Per això, Aymerich ha estabilitzat les plomes amb un pretractament a base de vapor d’aigua. Posteriorment, les ha triturades i ha mesclat el material resultant amb el PLA.

25% de plomes en el compòsit

La conclusió ha estat que en les condicions de fabricació optimitzades és possible obtenir materials compòsits amb un 25% de plomes i un 75% de PLA, i que aquests materials es podrien utilitzar per desenvolupar aplicacions industrials, per exemple en els sectors de l’automoció, construcció i packaging. Per tant, Aymerich demostra que la valorització de plomes com a material de càrrega en biocompòsits podria reciclar potencialment una part dels 5 milions de tones anuals d’aquest residu que genera la indústria avícola, un residu de difícil gestió que acaba a grans crematoris.

El projecte Complumas

En el projecte Complumas, coordinat pel professor Fernando Carrillo, col·laboren altres investigadors i estudiants del campus de la UPC a Terrassa. Ara, aquests investigadors estan avaluant l’impacte ambiental del nou material des del procés de generació de la matèria primera fins al procés de fabricació, l’ús i la disposició del producte final. Aquesta anàlisi permetrà conèixer de manera objectiva si és aconsellable, factible i sostenible fabricar el compòsit de PLA i plomes de pollastre. És a dir, a part dels criteris tècnics i d’utilitat del nou material, s’inclouran criteris ambientals, socials i econòmics en el seu disseny i concepció.

Etiquetes:
Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.