Vés al contingut

AB Therapeutics, filial independent d’AB-Biotics focalitzada en el desenvolupament de nous fàrmacs candidats fins a la prova clínica de concepte per després llicenciar-los a companyies farmacèutiques, ha assajat amb èxit en ratolins dues noves molècules que han demostrat tenir una elevada eficàcia en el tractament del càncer de pulmó. Després de 4 setmanes de teràpia en ratolins immunosuprimits, el creixement del tumor va ser aproximadament un 70% inferior comparat amb els animals que no havien rebut aquest fàrmac. Addicionalment, un 10% dels ratolins tractats van mostrar una estabilització dels tumors durant aquest mateix període de temps.

Les dues molècules, anomenades ABTL0812 i ABTL1014, es van seleccionar a partir de les dades obtingudes in vitro sobre la seva activitat citotòxica i proapoptòtica (capacitat per provocar el suïcidi de les cèl·lules malignes) i les obtingudes in vivo sobre la seva toxicitat. L’assaig va comprovar que els efectes secundaris d’aquest tractament experimental eren significativament menors comparat amb els animals que es van tractar amb un agent utilitzat en la quimioteràpia convencional (concretament, amb el docetaxel).

“Estem molt satisfets perquè aquest assaig confirma els prometedors resultats de les proves in vitro, no només pel que fa a eficàcia sinó també en un vessant tan important com és la reducció de la toxicitat”, destaca el Dr. Jordi Espadaler, cofundador i director de Recerca d’AB Therapeutics. Per la seva banda, el Dr. Carles Domènech, cofundador i conseller delegat de l'empresa ubicada al Parc de Recerca de la UAB, explica que “els resultats obtinguts in vivo permeten iniciar el desenvolupament de la fase preclínica, per a la qual iniciarem una nova ronda de finançament per buscar inversors interessats en incorporar-se al projecte”. El principal accionista és AB-Biotics, tot i que té previst reduir progressivament la seva participació a favor de l’entrada de nous socis financers o tecnològics.

Els candidats desenvolupats per l’empresa podrien arribar al mercat a partir de 2016. Domènech destaca que aquest fàrmac experimental “pot representar una important contribució a la salut i presenta un enorme potencial de mercat”, ja que els medicaments actuals són clarament insuficients per respondre a les necessitats dels pacients amb càncer de pulmó.

Un mecanisme innovador: la Teràpia Lipídica de Membrana

Actualment, companyies de tot el món assagen més de 300 fàrmacs candidats per al càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC, per les seves sigles en anglès), però com recorda Domènech, “el mecanisme que utilitzem és totalment diferent”.

Aquest mecanisme per al tractament de les malalties oncològiques representa una nova via per a la teràpia del càncer molt poc investigada fins avui: la Teràpia Lipídica de Membrana (TLM), que consisteix en alterar l’activitat de múltiples proteïnes mitjançant la disrupció de la dinàmica de la membrana cel·lular. En la quimioteràpia convencional, el fàrmac o fàrmacs administrats actuen directament sobre una o sobre molt poques proteïnes de les cèl·lules malignes, de manera que els tumors poden respondre al tractament amb molt poques mutacions. En canvi, amb la TLM el fàrmac s’uneix als lípids de la membrana regulant la dinàmica de múltiples proteïnes de membrana, reduint dràsticament les possibles respostes per part dels tumors i els efectes secundaris que provoquen la quimioteràpia clàssica.

Menys efectes secundaris que la quimioteràpia clàssica

Les molècules amb les què investiga AB Therapeutics, en canvi, tenen un marge de seguretat molt més elevat que evita aquests efectes secundaris i permet que els nous fàrmacs es puguin administrar per via oral. D’aquesta manera, segons l'empresa, els pacients podrien prescindir de les actuals hospitalitzacions que calen per dur a terme les sessions de quimioteràpia, i això suposaria una millora en la seva qualitat de vida i un importat estalvi econòmic per al sistema sanitari.

Segons dades de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), el càncer de pulmó és el més freqüent del món i representa el 16,6% de tots els tumors en homes i el 7,6% en dones. A l'Estat espanyol cada any es diagnostiquen al voltant de 20.000 nous casos. Malgrat que un 42% dels pacients sobreviuen al cap d’un any, només un 15% sobreviu als 5 anys.

L’Institut Català d’Oncologia calcula que el cost assistencial total per pacient és d’una mitjana de 10.182 euros, un 25% dels quals correspon al cost de la quimioteràpia. El càncer de pulmó representa el 11% dels costos hospitalaris totals i el 2% del número total de dies laborables perduts a la UE.

 

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.