Vés al contingut

Entre el 26 de novembre i el 31 de desembre de 2010 es tancaran dues convocatòries d’ajuts importants per a les empreses i entitats  de recerca del sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques de Catalunya: els NEI d'ACC1Ó per millorar l'estratègia d’internacionalització i InnoCash de Genoma España per valoritzar i finançar l'R+D+i.

Noves Estratègies d’Internacionalització (NEI) d’ACC1Ó

Ajuts d’ACC1Ó –agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana dependent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa– per facilitar a les empreses catalanes (agràries, industrials o de serveis) les eines de gestió estratègia que els permetin maximitzar l’eficàcia del seu procés d’internacionalització.

L’assessorament és l’eix central d’aquest programa que té com a objectius específics millorar l’operativa financera internacional, les problemàtiques fiscals d’un procés d’internacionalització, l’optimització de l’estructura i l’organització internacional, el coneixement i la gestió de la cartera de la propietat industrial, gestió dels resultats operatius de les filials a l’exterior, entre d’altres.

És requisit que l’empresa hagi facturat més de 100.000 euros durant l’exercici 2009 o que el volum d’exportació hagi estat igual o superior a 60.000 euros.

 • Despeses subvencionables: 50% del cost de l’assessoria fins a 10.000 euros/projecte
 • Termini: fins el 26 de novembre de 2010
 • Fitxa
 • Normativa
 • Sol·licitud (caldrà una entrevista prèvia amb el consultor d’ACC1Ó que proposarà experts de la base de dades del programa)

InnoCash de Genoma España

El programa InnoCash –gestionat per Genoma España com a entitat assignada pel Ministeri de Ciència i Innovació– és una iniciativa pionera, avalada pels bons resultats de l’experiència pilot de l’any passat.  

Aquest programa té per objectiu identificar, valoritzar i madurar tecnologies i resultats d'R+D generats, sobretot, pels centres públics de recerca, per tal que puguin ser transferits al mercat a través de projectes d'innovació que siguin impulsats per inversors de caràcter industrial i financer.

Està dirigit a:

 • Organismes públics de recerca (de forma individual o a través de les OTRI)
 • Universitats
 • Parcs tecnològics
 • Centres tecnològics
 • Empreses (EBT) de menys de 2 anys des de la seva constitució

El programa compta, en la seva primera fase, amb una etapa de valoració documental que inclou l'elaboració d'un dossier tecnològic, el qual aporta informació rellevant sobre l'oportunitat tecnològica i comercial de la tecnologia que es pretén transferir al mercat. Genoma España ha designat (per concurs públic) diverses consultories homologades per realitzar aquests dossiers, els quals estan finançats al 100% i no suposen cap cost per al centre d’R+D+i.

Les institucions i empreses interessades han d’iniciar el procés on-line amb l'enviament d'una "Preoferta" de tecnologia, que si és validada pels avaluadors de Genoma España es converteix en "Oferta" i pot accedir a l'elaboració del dossier tecnològic comentat anteriorment.

 • Termini: fins el 31 de desembre de 2010 (els terminis estan subjectes a la disponibilitat pressupostària. Les preofertes presentades fins el 31 de desembre de 2010 es consideraran candidates a la fase de valorització d’InnoCash 2011, ja que s'ha esgotat el pressupost per al 2010 per la demanda que hi ha hagut).
 • Casos d'èxit

D'altra banda, les empreses o persones físiques que vulguin convertir-se en inversors del programa InnoCash han d’enviar una sol·licitud prèvia.

 

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.