Vés al contingut

Redacció

Barcelona ha recuperat els nivells d'inversió estrangera directa bruta (IED) dels anys anteriors a la crisi econòmica, i va arribar als 3.952 milions d'euros el 2010 i als 3.022 el 2011, segons l'estudi La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona, que elabora cada dos anys Esade per encàrrec de l'Ajuntament.

Entre el 2006 i el 2010 el nombre d'empreses estrangeres instal·lades a l'àrea de Barcelona va créixer un 13%, situant-se en 3.381. França, Alemanya, el Regne Unit i els països del Benelux són els principals motors de la IED dirigida a l'àrea metropolitana, i ho seguiran sent en els propers anys juntament amb els Estats Units. Els països emergents continuaran sent encara mercats receptors d’IED més que mercats emissors. Per això, l'informe suggereix dissenyar i posar en marxa polítiques de promoció de l'àrea de Barcelona dirigides a grans empreses dels països emergents, especialment d'Àsia.

Hi ha coincidència d’opinió en que cal centrar els esforços a promoure el sector serveis com a gran actiu econòmic de futur de l’àrea de Barcelona, juntament amb determinats sectors industrials de contingut tecnològic elevat. Els experts i directius consultats per a la realització de l'estudi, han identificat sis sectors en els quals recomanen concentrar els esforços de captació d’inversions estrangeres:

  • el sector de la logística,
  • el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
  • el sector de la biotecnologia,
  • els sectors vinculats a la creativitat i la cultura,
  • el sector turístic, i
  • els sectors de serveis a les persones intensius en talent.

La major part de les inversions de les multinacionals als països desenvolupats tendeixen a la ubicació de filials en ciutats hub, que disposin d'un teixit econòmic potent, connectat a les xarxes mundials d'innovació i amb bones infraestructures i comunicacions. En aquest sentit, Barcelona disposa d'un important atractiu per a la ubicació de centres especialitzats en funcions o línies de negoci d'àmbit global i de centres de serveis compartits. Les empreses estrangeres ubicades a la ciutat i l'àrea metropolitana en valoren especialment el seu desenvolupament industrial, el capital humà qualificat, el nivell d'infraestructures, la ubicació geogràfica i les facilitats jurídiques per invertir.

L’evolució de la IED a Catalunya entre el 2007 i el 2010 ha estat clarament positiva si es compara amb la d'Espanya i la UE. Catalunya va rebre 4.520 milions d’euros el 2010, el nivell més alt dels darrers 5 anys, xifra que va representar  el 19% de la IED rebuda a Espanya.

Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona.

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.