Vés al contingut

Redacció

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la convocatòria 2012 per a vint places d’investigador sènior en universitats i centres de recerca de Catalunya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 7 de maig de 2012.

ICREA té convenis estables, per tal que els seus investigadors s’integrin plenament en els diferents equips i projectes de recerca, amb les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV), amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb 27 centres de recerca catalans —20 dels quals formen part del grup de Centres de Recerca de la Generalitat de Catalunya (CERCA)—, amb el Parc Científic de Barcelona (PCB) i la Fundació IrsiCaixa.

Els requisits mínims per optar a la plaça són disposar del títol de doctorat, obtingut preferiblement abans de 2008, i demostrar quatre anys d’experiència internacional en l’àmbit predoctoral o postdoctoral. Només es tindran en compte les candidatures que presentin un historial de recerca d’excel·lència i capacitat de lideratge

Als investigadors ICREA, de reconegut prestigi entre la comunitat científica, se’ls exigeix que facin aportacions substancials en les seves àrees de recerca i que causin un fort impacte en la sistema català de recerca.

El candidats seleccionats obtindran un contracte indefinit amb ICREA. Els salaris seran equiparables als que es paguen en les universitats catalanes. El seu treball de recerca se sotmetrà a avaluació després dels primers tres anys i, posteriorment, cada cinc anys. Aquesta avaluació anirà a càrrec de comitès d’avaluació externs, que assessoraran sobre la producció científica, així com sobre l’activitat investigadora. Les avaluacions positives comporten un augment del salari.

Bases i formulari de sol·licitud al web d’ICREA.

Durant el 2011 els professors d’investigació i investigadors ICREA van publicar 1.519 articles científics, 1.199 dels quals al ISI Database, van ser convidats a donar 791 conferències en congressos internacionals, van impartir 200 cursos a nivell de doctorat i cursos especialitzats i van dirigir o codirigir un total de 123 tesis doctorals i 90 tesis de màster. Aquesta activitat es complementa amb la seva participació en projectes de recerca, ja sigui com a directors o investigadors principals o com a membres d’un equip.

Etiquetes:
Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.