Vés al contingut

Un dels objectius de Biocat com a organització dinamitzadora i aglutinadora del sector biotecnològic i biomèdic a Catalunya és cercar socis de coneixement en projectes de mutu interès per consolidar la BioRegió i situar-la com a pol de referència a nivell internacional. En aquest context s'emmarca l'acord de col·laboració que acaba de signar amb la Cambra de Comerç de Barcelona centrat principalment en promoure la innovació i la internacionalització del sector biotecnològic català, desenvolupar accions formatives per millorar les competències professionals i fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a clau per a la seva dinamització.

La internacionalització és clau per a la competitivitat en biotecnologia. Per aquest motiu, és un dels principals eixos del conveni subscrit i que es basarà en col·laborar en la promoció internacional de les biotec catalanes, impulsant accions comercials i de cooperació amb empreses de diferents països i amb el compromís d'intercanviar informació relativa a aquestes iniciatives.

Respecte la formació específica per al sector, d'acord amb les línies estratègiques d'ambdues entitats, el president de la Comissió Executiva de Biocat, Manel Balcells, explica que: "amb aquest nou conveni fem un pas més enllà en aquesta àrea, desenvolupant accions orientades a la millora de les competències professionals, àmbit on Biocat està treballant activament amb iniciatives com les Biocàpsules, el Programa de Captació de Talent -juntament amb el Departament d’Economia i Finances- o el projecte BIO-CT (Biological Common Tools) per fomentar els intercanvis entre països europeus i proposar bones pràctiques compartint estructures i facilitant la maduració de projectes, per exemple".

La biotecnologia i les tecnologies mèdiques són tecnologies que, juntament amb les TIC, poden reportar grans beneficis socials, econòmics i mediambientals, convertint-se en la base del nou model econòmic basat en el coneixement. Per aquesta raó, difondre i fomentar l'ús d'aquestes tecnologies és també un dels objectius del conveni entre Biocat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons afirma el president de la Cambra, Miquel Valls, "l'accés de les empreses a les noves tecnologies ha afavorit la creació de nous processos de gestió que milloren notablement la competitivitat, per tant, el desenvolupament de companyies en el nou entorn empresarial passa necessàriament per l'adopció i una correcta assimilació de les TIC. El seu ús es tradueix en importants canvis en la cadena de valor i en punt clau en la innovació".

El conveni inclou acords per facilitar els serveis dels Plans d'Internacionalització, Innovació, Desenvolupament Empresarial i de Formació de la Cambra, a les empreses biotecnològiques i biomèdiques catalanes que hi estiguin interessades.

Fotografia (d’esquerra a dreta): el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls i el president de la Comissió Executiva de Biocat, Manel Balcells.

Etiquetes:
Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.