Vés al contingut

La COVID-19 ha suposat una revolució en molts àmbits de la nostra vida, però també l’oportunitat per posar de relleu la importància de la inversió en recerca i innovació en salut i la necessitat de preparar-nos davant futures pandèmies.

En aquest context, Biocat va coorganitzar juntament amb la Fundació ”la Caixa” la Conferència CaixaResearch PANDÈMIES: Superant la COVID-19 i preparant-nos pel futur i va adaptar el programa flagship d·HEALTH Barcelona en una nova versió online (Ignite·Health Barcelona) dirigida a plantejar solucions per combatre la pandèmia. Tot això mentre l’entitat ha celebrat el seu 15è aniversari, que ha coincidit amb un relleu en la direcció general i una visió renovada per la BioRegió.

Tal i com destaca Robert Fabregat, director general de Biocat, al pròleg de la memòria “2021 ha estat l’any en què Biocat s’ha preparat per a reinventar-se però, sobretot i el que és més important, per a iniciar aquesta nova etapa amb la visió renovada d’un ecosistema amb uns ciments excel·lents, que requereix d’iniciatives estratègiques catalitzadores per fer aquest gran salt endavant per esdevenir un veritable hub referent en l’àmbit europeu i internacional”.

Aquesta és una selecció de les prioritats i les activitats que trobareu al recull i que han ocupat i dedicat a l’equip durant aquest any i que podeu conèixer en més profunditat aquí.
 

Impuls a la transferència de tecnologia, talent i acceleració

Biocat, es posiciona com aglutinador de recerca i innovació, des del seu origen (universitats, centres, hospitals...) fins a l’arribada de la innovació al teixit empresarial. Per això, destaquem els programes que han tingut més impacte segons les línies estratègiques de l’organització.

Aquest 2021, es va presentar l’actualització del capítol “Inversió en startups” de l’Informe de la BioRegió de Catalunya 2020 – Reptes en endavant , es va celebrar la quarta edició del programa d’acceleració CRAASH Barcelona on hi van participar 6 projectes, i la primera edició de l’Ignite·Health Barcelona que va comptar amb 23 participants d’on han sortit 13 projectes diferents. Aquest any, també es va celebrar la quarta edició de l'Open Innovation Forum, que permet a les empreses obtenir propostes de solucions de grups i centres de recerca i la segona edició del Pitch Training Program, adreçat a startups del sector que necessitaven millorar la seva presentació, del Here Comes Your Lead, que buscava un model de col·laboració entre projectes de recerca early-stage amb plataformes, CROs i empreses nacionals i internacionals, i del Virtual Disruptour Silicon Valley i NYC on hi van participar 9 empreses de la BioRegió.

A més, Biocat va col·laborar en les primeres edicions de la “CaixaResearch Conference 'Overcoming Covid-19 and preparing for the future”, la trobada online que va avaluar què s’ha après de la pandèmia, quines eines i tecnologies hi ha disponibles i com es pot actuar en futures pandèmies, i del Barcelona Health Booster l’acceleradora impulsada pel Parc Científic de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de Barcelona Activa, que te una duració 3 anys, i 5 spin-off i 6 startups participants.
 


Foto de familia CRAASH Barcelona 2021

 

Veu pròpia i influència estratègica

Un dels objectius de Biocat és donar visibilitat a la BioRegió de Catalunya i els agents que la integren a través de diferents canals com mitjans de comunicació, pàgines web i xarxes socials.

El web de Biocat es van publicar 80 notícies, entrevistes i reportatges destacant sobretot continguts propis que, en total, van rebre 264.000 visites. Les seccions més visitades van ser la borsa de treball, el blog i les notícies. Pel que fa a les comunicacions electròniques, aquest any es va arribar a més de 12.500 subscriptors en tres idiomes.

En quant a les xarxes socials, Biocat en fa un us actiu per tal de difondre les activitats pròpies i del sector així com les principals notícies relacionades amb l’ecosistema. A finals del 2021, Biocat comptava amb 43.500 seguidors repartits en els diferents comptes de Twitter i de LinkedIn.

Pel que fa al ressò en mitjans de comunicació, Biocat va tenir 35 impactes en premsa escrita, més de 190 en mitjans digitals i 4 aparicions en ràdio i televisió.

Biocat s’ha consolidat com una font de referència de dades del sector. L’actualització interna i permanent d’aquestes dades ha permès continuar ampliant el directori de les empreses del sector al portal Catalan Life Sciences i recopilar la informació necessària per elaborar l’Informe Biocat.


Posicionament i acció internacional

La consolidació d’una àrea de Política Científica i Internacionalització va permetre impulsar una feina de prospectiva de tendències globals i reptes per a la BioRegió, i revisió de l’estratègia de Biocat per donar-ne resposta. La pandèmia va posar en relleu la necessitat de ser actius en les estratègies per a una Europa Verda, Digital, Sobirana tecnològicament, més preparada, resilient i que prioritzi la salut de la població. En aquest àmbit, Biocat va treballar per alinear la seva activitat a aquests reptes per al sector.

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.