Vés al contingut

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha inaugurat la sessió de presentació del Pla Operatiu de la Subcomissió d’Adopció de la Innovació al Sistema de Salut davant de 150 professionals del sector que s’han congregat al Palau Robert de Barcelona. El conseller ha manifestat la clara vocació del Govern per fer arribar les innovacions que ajudin a solucionar les necessitats de salut de la població, i a la vegada millorar la competitivitat, eficiència i equitat territorial del mateix sistema.

Manel Balcells ha afegit que la innovació i la seva aplicació en salut “ha de respondre a reptes marcats pel sistema, perquè la recerca doni resposta a les necessitats, i avui fem operatiu com ho implementem a partir d’un pla pioner”.

Durant l’acte, Robert Fabregat, director general de Biocat i coordinador de la Subcomissió d’Adopció de la Innovació; Ignasi Carrasco, director de l’àrea assistencial de CatSalut i Sandra Garcia, directora d’AQuAS i Ramon Maspons, director estratègic de la Comissió Departamental d’Innovació, han exposat les cinc accions prioritàries que es començaran a desenvolupar i implementar progressivament per millorar el procés d’entrada actual d’innovació al Sistema de Salut:  
 

 1. Governança i lideratge institucional. En aquest sentit, es demana comptar amb l’apoderament per part dels diferents Departaments, , l’assumpció de tasques i responsabilitats per part de les diferents institucions implicades i l’avaluació periòdica per determinar si s’assoleixen els objectius.
   
 2. Necessitats i prioritats del Sistema de Salut. Es proposa implantar un mecanisme clar i transparent per poder conèixer quines són en cada moment les necessitats del Sistema de Salut, de forma participada amb el sector, endreçar, prioritzar i alinear la innovació que s’introdueixi per aquesta via; i clarificar i explicitar què és valor per al Sistema de Salut per poder tenir en compte totes les dimensions de les innovacions que tenen un impacte en els resultats de salut.
   
 3. Capacitat d’avaluació distribuïda i coordinada. S’acorda definir un sistema d’avaluació de les innovacions, per tal que, de manera coordinada, s’estableixi una xarxa descentralitzada territorialment, i que garanteixi l’equitat d’accés de tot el Sistema de Salut.
   
 4. Identificació de l’ecosistema innovador. En aquest àmbit, s’ha assentit la creació d’un punt en comú que aglutini les iniciatives i programes disponibles a la BioRegió amb l’objectiu que els desenvolupadors d’innovacions puguin tenir de forma unificada aquells programes que responen als seus interessos i necessitats. També es desenvoluparà un registre únic per a les innovacions que vulguin accedir al Sistema de Salut.
   
 5. Unitat  d’acompanyament  d’innovació i  avaluació. Es proposa la creació d’una unitat d’acompanyament de Biocat, coordinada amb AQuAS, que funcioni com a porta d’entrada prioritària de la innovació al Sistema de Salut, que incorpori la perspectiva d’avaluació tenint en compte el cicle de vida de la innovació.   
   

Robert Fabregat ha remarcat que les accions s’han definit consensuadament entre tots els actors, públics i privats, i aquesta ruta preferent d'aproximació de les solucions innovadores al sistema de salut ha de facilitar i agilitzar l'accés als centres sanitaris, i conseqüentment als pacients, d'aquestes noves tecnologies, teràpies o processos. “Es posarà un especial focus en  agilitzar el desenvolupament i adopció d’aquella innovació més estratègica, prioritària pel sistema, que el transformi i el faci més resilient, que millori potencialment la salut i el benestar de la població, i que contribueixi al desenvolupament i progrés social i econòmic del país”, ha aclarit el coordinador de la Subcomissió d’Adopció de la Innovació.

Al llarg dels propers mesos es definiran i desplegaran les primeres accions i mesures  incloent una prova pilot per testejar les accions implantades amb uns primers casos  “Liderar una iniciativa d'aquestes característiques és un gran repte per a Biocat i per tots els agents impulsors, però, sobretot, és una gran responsabilitat que tenim com a ecosistema que treballa per construir una societat més saludable, més avançada, més justa i amb més oportunitats”, ha emfatitzat Robert Fabregat. 

Biocat va rebre l'encàrrec del Departament de Salut per a constituir i coordinar la subcomissió d’Adopció de la Innovació al Sistema de Salut, un equip transversal, multidisciplinari i que, per primera vegada, reuneix els principals agents de l'ecosistema que cobreixen totes les fases de la innovació anteriorment descrites, i que forma part de la Comissió Departamental d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut, constituïda a l’octubre de 2022.

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.