Esteu aquí

BRIGHT

El projecte BRIGHT del programa europeu COSME, iniciat el febrer de 2022, té com a objectiu millorar els serveis que faciliten la digitalització de l’ecosistema de les ciències de la vida, i contribuir a reforçar la competitivitat a nivell internacional i les cadenes de valor del subsector Digital Health a Europa. 

 

Bright Project Logo

Els quatre clústers europeus que formen part de BRIGHT (acrònim de “Beyond tRansformative dIGitalisation of HealTh clusters) són STUNS, Suècia; Connected Health Cluster, Estònia; Eurasanté, França i Biocat, Catalunya, qui lidera el projecte. Junts treballen per  impulsar la transformació digital i l’aprenentatge de noves tècniques, tot potenciant la col·laboració a llarg termini entre pimes, fons d’inversió, entitats de suport, institucions acadèmiques i l’administració.

Ets una pime? Aprofita les oportunitats que t’ofereix BRIGHT: 

Suport financer per implementar el programa de mobilitat “ClusterXchange” 

El projecte disposa de vouchers de suport financer a participants en intercanvis del programa de mobilitat “ClusterXchange”. Es proporcionarà assistència financera a les  organitzacions visitants mitjançant un únic pagament en 10 dies laborables, després d’haver tingut lloc l’intercanvi i haver completat els informes finals.

ClusterXchange

El consorci del BRIGHT ha desenvolupat una proposta única i disruptiva mitjançant sessions immersives de 3-5 dies a les entitats participants (pimes, organitzacions de suport a l’escalada i altres actors de la innovació), alhora que aprofita els beneficis del programa de mobilitat “ClusterXchange”,

Totes les aplicacions es fan a través de l’eina  IT “ClusterXchange”, que permet als candidats enviar la sol·licitud, buscar un company d’intercanvi, realitzar emparellaments i seguir els intercanvis.

S’han concebut 5 períodes curts dissenyats com “Deep-Dive Days” D3. Els D3s estan planejats per fomentar l’excel·lència en la creació de capacitats i la col·laboració interregional. Cadascuna de les regions a les quals pertanyen els socis del projecte allotjaran aquestes sessions. Durant la seva execució, el consorci organitzarà activitats de creació d’habilitats, de matchmaking, networking i oportunitats de formació enfocades en temes de digitalització, per a promoure que es comparteixin experiències i coneixement. 


El projecte BRIGHT en detall

El projecte BRIGHT es desenvolupa de 2022 a 2024, i té la missió d’acompanyar als actors dels seus respectius ecosistemes en la seva transformació digital, i potenciar el subsector digital health, facilitant l’intercanvi i la col·laboració internacional. 

Durant els primers 6 mesos, el projecte BRIGHT se centra en consultar amb empreses i organismes de suport per a determinar la maduresa digital del sector i poder definir millors instruments per al sector. 

L’objectiu de la segona fase del projecte és intensificar la cooperació transversal i intersectorial tant entre els seus socis i stakeholders com amb altres ecosistemes europeus, a través d’un programa intensiu, innovador, creat per la Plataforma de Col·laboració de Clústers Europeus. El projecte té 5 tasques principals:

  • Crear una associació estratègica de clústers de ciències de la vida i tecnologia de la salut a nivell mundial.
  • Aprofitar les capacitats i serveis dels clústers per reforçar els seus serveis i desenvolupar una cartera conjunta per millorar el suport a les pimes. 
  • Promoure la col·laboració intersectorial i transnacional a escala europea, per enfortir la capacitat per afrontar els reptes de la transformació digital.
  • Donar suport a les pimes de Salut Digital en els seus reptes específics. 
  • Desenvolupar i implementar l’esquema “ClusterXchange”, construint agendes d’activitats immersives per l’aprenentatge i col·laboració de les parts interessades.

Membres del projecte:

BRIGHT permet a les pimes portar les seves innovacions i crear les seves xarxes en els mercats estrangers dels països i regions representats en el projecte:

  • Uppsala, Suècia (STUNS)
  • Regió del Mar Bàltic, Estònia (Connected Health)
  • Hauts-de-France, França (Eurasanté)
  • Catalunya, Espanya (Biocat, líders del projecte)

Per a obtenir més informació sobre aquest projecte i altres possibilitats de rebre suport en la internacionalització de la teva empresa, posa't en contacte amb Albert Guerrero, Àrea de Relacions Internacionals a Biocat (aguerrero@biocat.cat).