Esteu aquí

EATRIS-Plus

El projecte EATRIS-Plus del programa europeu Horizon 2020 té com a objectiu crear més capacitats i oferir eines científiques innovadores per donar suport a la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura europea clau per la medicina traslacional  EATRIS.  El programa està enfocat en consolidar les capacitats d'EATRIS en l'àmbit de la Medicina Personalitzada, millorant qualitat de les eines científiques i els serveis a la indústria i acadèmia, així com el compromís amb un rang més ampli d’stakeholders com pacients, altres infraestructures i organismes públics.

 

EATRIS-ERIC 

EATRIS-ERIC (acrònim de “European Infrastructure for Translational Medicine - European Research Infrastructure Consortium”) és una gran infraestructura de recerca (IR) que engloba 90 instituts de 13 països europeus. Reconegut com un dels punts del Fòrum Estratègic Europeu sobre RIs des de 2016, la missió d’EATRIS és donar suport a la investigació en el trasllat dels seus descobriments biomèdics a noves eines de recerca i intervencions dels pacients per a obtenir uns millors resultats de salut a la societat. 

Amb una forta capacitat acadèmica i una comunitat d’usuaris en creixement, l’ambició d’EATRIS’ és ser la infraestructura europea líder al servei de l’acadèmia, la indústria i les comunitats de pacients per l’avenç global de la medicina translacional.

Per permetre a la comunitat investigadora accelerar la traducció dels seus descobriments en productes i intervencions per a pacients de forma eficient, EATRIS s’estructura per facilitar l’enfocament interdisciplinari i apropar la ciència a una translació exitosa, reunint experiència de laboratori, clínica, industrial, legal i normativa.


Projecte EATRIS-Plus en detall

EATRIS-Plus té la missió d’agrupar i explotar les capacitats translacionals de l’acadèmia de la infraestructura en tecnologia òmica  per permetre als investigadors adreçar-se millor als reptes científics i socials de la medicina personalitzada. 

Per a aconseguir-ho, participarà en la implementació d’un pla conjunt, formació, implicació del sector i activitats de col·laboració internacional per construir més capacitat nacional, augmentar la confiança dels usuaris i reforçar EATRIS i el lideratge científic global d’ERA. El projecte té els següents objectius principals:

 • Enfortir la posició d’EATRIS com a proveïdor de serveis i eines de recerca translacional d’alta qualitat que permeten fer arribar la medicina personalitzada tant als usuaris de l’acadèmia com de la indústria. 
 • Donar suport a la sostenibilitat operacional i financera a llarg termini d’EATRIS’.
 • Impulsar l’apoderament del pacient mitjançant la seva implicació en el procés de recerca. 
 • Col·laborar amb stakeholders al llarg de la cadena de valor de la recerca translacional en benefici de la medicina personalitzada.

 

EATRIS-Plus permet beneficiar-se als mercats estrangers de les ciutats, països i regions representats en el projecte:

 • Olomouc, República Txeca
 • Madrid, Espanya
 • Helsinki, Finlàndia
 • Luxemburg, Luxemburg
 • Nimega, Països Baixos
 • Ljubljana, Eslovènia
 • Dublin, Irlanda
 • Riga, Letònia
 • Uppsala, Suècia
 • Munich, Alemanya
 • Oslo, Noruega
 • Sofia, Bulgària
 • Catalunya, Espanya
 • França
 • Itàlia
 • Portugal 

Membres del projecte: 

Les regions d’Europa sòcies d’aquest projecte, juntament amb Biocat, són: