Vés al contingut

La indústria farmacèutica a l’Estat espanyol va invertir en R+D més de 1.000 milions d'euros en 2008, el que suposa un 9,6% més que l'anterior any, segons l'enquesta sobre activitats d'R+D que elabora anualment l'associació Farmaindustria. Aquesta xifra suposa que en els dos últims anys s'han registrat els creixements d’R+D farmacèutica més alts del quinquenni, després de la desacceleració en el període 2004-2006.

Dels més de 1.000 milions d'euros invertits el 2008, el 39,2% van ser inversions extramurs, és a dir, contractes de recerca amb hospitals, universitats i centres públics. Pel que fa a la inversió intramurs (614,4 milions d'euros), el 47,6% es va realitzar a Catalunya, el 42% a Madrid i el 10,4% restant en altres comunitats autònomes i a l'estranger.

El gruix de la inversió, en coherència amb el cost real de recerca d'un nou fàrmac, es va dedicar a assajos clínics (453 milions d'euros), la qual cosa suposa que s'ha duplicat en els darrers 7 anys. Cal destacar el creixent protagonisme de les primeres fases de la recerca clínica, com demostra la pèrdua de 10 punts percentuals en el pes dels estudis de fase IV.

D'altra banda, l'enquesta reflecteix que el 2008 la creació d'ocupació en R+D va augmentar un 3,9% respecte el període 2006 i 2008, sent rellevant que dels més de 4.700 llocs de treball en R+D generats per la indústria farmacèutica l'any passat, més de tres quartes parts corresponen a titulats superiors. S'aprecia una clara tendència a incorporar personal cada vegada més qualificat en les tasques d'R+D, de manera que els titulats superiors (llicenciats i doctors).

L'enquesta cita, per primera vegada, la biotecnologia

Aquest cop l'enquesta inclou un apartat exclusiu dedicat a l'ús de la biotecnologia en la recerca. L'any 2008 la indústria farmacèutica va invertir a l’Estat espanyol més de 192 milions d'euros en biotecnologia, la qual cosa suposa el 19,8% de l’R+D farmacèutica estatal.

El 62% de la mostra utilitza la biotecnologia en la fase preclínica, amb eines que en la meitat dels casos són pròpies. El 90% de les companyies que utilitzen la biotecnologia en fase preclínica desenvolupen totalment o parcial aquestes activitats a Espanya.

D'altra banda, el 72% de la mostra utilitza la biotecnologia a la fase clínica. El 71% de les companyies que utilitzen la biotecnologia en aquesta fase desenvolupen totalment o parcialment aquestes activitats a l’Estat, havent reportat 49 medicaments biotecnològics d'origen recombinant en fase de desenvolupament amb 187 assajos clínics (principalment en oncologia, diabetis, osteoarticular, cardiovascular i hematologia).

Etiquetes:
Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.