Esteu aquí

Peer2scale-Health

Peer2scale-Health, un projecte HORIZON 2020, és un projecte de peer-learning entre quatre agències sanitàries regionals que actuen com a clústers, incloent Biocat.

Peer2Scale-Health se centra en accions per avaluar la qualitat dels serveis dels socis a les empreses i pimes del sector salut: com donen aquests serveis, com millorar-los o dissenyar-ne de nous i com crear serveis comuns de suport a la innovació.

Peer2Scale

Peer2Scale-Health és un projecte de peer-learning de 12 mesos de durada entre quatre agències d’innovació sanitària regionals que actuen com a clústers proporcionant serveis específics de suport a la innovació a la seva xarxa de pimes sanitàries: Biocat (Catalunya), Eurasanté (Hauts-de-France), BioM (Baviera) ) i lifetech.brussels (Brussel·les).

Aquest projecte Twinning+ té l'objectiu de compartir les nostres millors pràctiques per tal d’aprendre mútuament i dissenyar un programa d'innovació comú que acabi incrementant les "habilitats empresarials" d'empresaris i pimes en el moment crític de créixer i escalar. El projecte se centra en tres públics: pimes que afronten les especificitats del sector salut (temps per sortir al mercat, necessitats financeres, regulació...), agències d’innovació i la UE.

 

PEER2SCALE-HEALTH - Manual sobre les necessitats de les PIMES i com els clústers poden donar suport al seu procés de creixement

Com a resultat del projecte Peer2Scale-Health H2020, Biocat, en col·laboració amb altres tres destacats clústers de salut, va elaborar un manual per als gestors de clústers i agències de suport a la innovació europeus. El manual exposa les necessitats de les pimes i les empreses de nova creació, i dóna exemples de com donar suport millor a les pimes en l'escalada cap al següent nivell de creixement empresarial. A més del Manual de 40 pàgines, el consorci també ha elaborat un resum més breu en una presentació en Power Point.

Pots descarregar els documents a Manual de Peer2Scale / DOP i Resum de Peer2Scale

Aquest Design Options Paper (DOP) és també una invitació als clústers i als seus ecosistemes perquè duguin a terme accions d'aprenentatge entre iguals per a l'optimització de les activitats regionals.