Esteu aquí

Xifres i dades clau de la BioRegió

La BioRegió de Catalunya -l'ecosistema català de les ciències de la vida i de la salut- està integrada per més de 1.200 empreses i 89 entitats de recerca. Genera 34.240 M€  cada any i representa el 7,3 % del producte interior brut (PIB) i el 6'6% de l’ocupació a Catalunya, amb més de 230.000 treballadors. En termes de PIB i població, Catalunya es pot comparar amb països de la Unió Europea com Suècia, Bèlgica, Dinamarca, Austria o Irlanda, i alguns dels seus indicadors de recerca de la BioRegió fins i tot superen els d’aquests països. En els darrers cinc anys, la xifra d’inversors internacionals presents a la BioRegió de Catalunya s’ha multiplicat per 5, i Financial Times la considera una de les millors regions europees per invertir-hi el 2020 i 2021.

Xifres i dades clau de la BioRegió

Un sector estratègic per a Catalunya

 • La BioRegió de Catalunya -l'ecosistema català de les ciències de la vida i la salut- genera 34.240 M€ cada any i representa el 7,3 % del producte interior brut (PIB) català. En conjunt, més de 230.000 persones treballen en aquest sector, al voltant d’un 6,6% de les persones ocupades a Catalunya.
 • La BioRegió de Catalunya compta amb més de 1.200 empreses i 89 entitats i infrastructures de recerca: 40 centres de recerca (32 dels quals són CERCA), 18 hospitals universitaris, 12 universitats que ofereixen estudis de ciències de la vida, 3 grans infraestructures científiques (el sincrotó ALBA, el Barcelona Supercomputing Center, i el Centre Nacional d'Anàlisi i Genòmica); 2 centres tecnològics i 14 parcs científics i tecnològics amb activitats en ciències de la vida.

 

Una indústria dinàmica

 • La BioRegió de Catalunya compta amb 1.200 empreses de ciències de la vida i la salut. Des del 2010, de mitjana cada setmana se’n crea una de nova, i una de cada quatre spinoffs sorgida de les entitats i centres de recerca.
 • Amb les darreres dades de facturació disponibles (2018), les empreses de la BioRegió va arribar als 19.767M€, amb un creixement mitjà anual del 4% en els darrers 5 anys.
 • De les 1.200 empreses de la BioRegió de Catalunya, el grup més ampli està format per les 311 empreses del sector biotecnològic, 60 de les quals estan orientades a la producció de noves teràpies i eines de diagnòstic, 135 ofereixen serveis d’R+D i 116 treballen en aplicacions en altres camps (com la veterinària, la biotecnologia industrial, l’alimentació, l’agricultura o el medi ambient). A més, la BioRegió compta amb 193 empreses de tecnologies mèdiques (122 com a activitat principal i 71 com a proveïdors i distribuïdors especialitzats), 124 empreses del sector farmacèutic (63 farmacèutiques i 61 proveïdors i distribuïdors especialitzats), i 180 companyies de productes o serveis healthtech.
 • En els darrers anys el sector digital health ha experimentat un ràpid creixement. El nombre de companyies en aquest àmbit s’ha doblat en 5 anys, arribant a 180 l’any 2019, i la inversió ha passat de 5,1M€ el 2016 a 18,8M€ el 2019.
 • El gruix (78%) de les empreses de la BioRegió són empreses petites i microempreses de menys de 10 treballadors i que representen el 56,1% de les companyies. Les empreses mitjanes representen un 14 %.
 • Quant a la localització, destaca la forta concentració d’empreses a la província de Barcelona, amb un 94 % del total. 
 • Les 30 acceleradores de la BioRegió són molt diverses, en funció del seu origen (públic o privat) i dels serveis (finançament, treball en xarxa, mentoria, formació, etc.). Entre les que tenen una selecció més competitiva podem destacar CaixaImpulse, CRAASH Barcelona, d·HEALTH Barcelona, Sabadell Bstartup, Almirall Digital Garden, Ferrer4Good, Novartis Cancer Startup Program, The Collider, IQS Nextech o el Programa de Preacceleració de Barcelona Activa.

 

Destinació d’inversió internacional

 • El venture capital ha estat la principal via d’inversió el 2020, acumulant 140,2M€ (un 136% més que al 2019) en 41 operacions (un 58% més). Respecte a la inversió amb participació internacional, 4 de cada 10 rondes han comptat amb participació estrangera, representant el 62% del capital risc total invertit per fons majoritàriament d’Europa i els Estats Units.
 • Aquesta participació internacional ha impulsat la inversió privada de venture capital, stock market i crowdequity, que acumula 172M€ i traspassa per primer cop la barrera dels 100 milions en un any.
 • L'ecosistema d’inversions a la BioRegió de Catalunya és cada cop més sòlid. A més d’inversors locals especialitzats que operen a Catalunya com ara Ysios Capital, Caixa Capital Risc, Asabys Partners, Alta Partners, Inveready, InVivo, o Nina Capital, la BioRegió de Catalunya ha constatat un creixement espectacular d’inversors internacionals que aposten per empreses dels àmbits de les ciències de la vida i la salut. En els darrers cinc anys, la xifra s’ha multiplicat per 5.
 • Per tercer cop consecutiu, Financial Times ha reconegut Catalunya com la millor regió per a invertir al sud d’Europa per al període 2020-2021.

 

Referent internacional en excel·lència científica

 • Les institucions i empreses catalanes són molt competitives en la captació de fons de la UE que donen suport a la millor recerca i innovació d'Europa. El Consell Europeu de Recerca (ERC) atorga les beques de recerca més prestigioses i ben finançades d’Europa. Els investigadors en ciències de la vida de Catalunya han rebut més de 100 beques ERC, més que gairebé qualsevol altre país d’Europa, inclosos Finlàndia i Dinamarca, i gairebé al nivell d’Àustria.
 • Catalunya també destaca en nombre de publicacions en l'àmbit biomèdic. La producció científica gairebé s’ha quadruplicat en els darrers vint anys i un de cada sis (16,5%) articles biomèdics signats per investigadors de la BioRegió es troben entre els documents més citats del món. Catalunya té un percentatge més alt de publicacions en revistes destacades que països com Irlanda, Finlàndia i Àustria.
 • Catalunya representa més del 40% de la capacitat d'innovació espanyola en ciències de la vida. La BioRegió ha multiplicat per tres les famílies de patents (tríada EP+US+WO) en el període 2015-2018. A més, els primers registres de les empreses i entitats de recerca catalanes tenen un enfocament clarament internacional. Entre el 2015 i el 2019, el 57 % de les innovacions dels sol·licitants amb seu a la BioRegió es van registrar primer a l’Oficina Europea de Patents (EPO). 

Àrees d’excel·lència

 • Catalunya ofereix capacitats úniques en genòmica i biologia estructural i destaca en àrees com la química mèdica, la nanomedicina, les ciències òmiques, la bioinformàtica i el big data. Destaquen les capacitats en recerca oncològica, que abasten tota la cadena de valor, des de la recerca bàsica a través d’empreses altament especialitzades fins als hospitals que juguen un paper important en la investigació clínica i traslacional.
 • El sistema de salut de Catalunya i l’excel·lència dels seus hospitals té un reconegut prestigi internacional en camps com l’oncologia, la cirurgia toràcica i cardíaca, els trasplantaments renals o la cirurgia oftalmològica.
 • Les principals àrees terapèutiques de les empreses biotec i farma catalanes són: càncer (orientada moltes vegades amb malalties rares) i neoplàsies, dermatologia, malalties infeccioses, del sistema nerviós, del sistema respiratori, digestiu i genitourinari.
 • El pipeline de les biotec i farma de la BioRegió està composat de 41 fàrmacs i teràpies en desenvolupament clínic, set de les quals estan en fase II/III.
 • Pel que fa a les tecnologies mèdiques, les àrees d’activitat principals són els dispositius electromecànics, dispositius d'un sol ús, implantologia dental i producció d’instruments reutilitzables. Entre les empreses digital health destaquen les dedicades a les teràpies digitals, R+D de medicaments, diagnòstic i de suport a la decisió clínica.
 • La qualitat, la seguretat, el reclutament ràpid de pacients i uns costos molt inferiors al d’altres regions d’Europa, Regne Unit i Estats Units fan de la BioRegió de Catalunya una destinació destacada per als assajos clínics. Els principals instituts de recerca sanitària catalans sumen més de 6.000 participacions actives en prop de 4.000 assajos clínics: només l’any 2017 es van iniciar a Catalunya més de 1.000 participacions en assajos. Si es compara aquesta xifra internacionalment, Catalunya es situaria 16a en el rànquing per nombre de participacions en assajos, i la 7a a nivell europeu. Amb aquestes dades, Catalunya se situaria en segona posició al món en nombre d’assajos per milió d’habitants, només per darrere de Dinamarca i superant països com Països Baixos o Suïssa. L’11% dels assajos que es fan a Catalunya són en Fase I, el 26% en Fase II, un 40,3% en Fase III i un 17,4% en Fase IV.