Vés al contingut

Un agent estratègic per a l'impuls de la BioRegió

Biocat és un agent estratègic i catalitzador en la construcció, impuls i projecció de l’ecosistema català de ciències de la vida i de la salut, l’anomenada BioRegió de Catalunya.

Biocat va néixer el 2006 com a fundació públic-privada, sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per identificar necessitats de la BioRegió i implementar una estratègia i un pla d’actuació que té per objectiu maximitzar l’impacte econòmic i social de l’ecosistema de ciències de la vida i d’innovació en salut de Catalunya.

Els principals eixos que fonamenten l’estatègia de Biocat són:

  • Acceleració de la transferència de tecnologia i del creixement empresarial, impulsant activitats per augmentar les capacitats del sector, posant especial èmfasi en el valor afegit de la recerca, la transferència del coneixement, la internacionalització, l'accés al capital i l’atracció d’inversió.
  • Projecció de l'ecosistema, definint estratègies i accions per millorar el coneixement dels actius i el potencial del sector, i incrementar la seva reputació i visibilitat en l’àmbit nacional i internacional, amb l'objectiu de posicionar la BioRegió com un dels principals hubs en innovació en salut d’Europa.
  • Foment de la capacitat innovadora i del desenvolupament de talent d’emprenedors i investigadors, posant en marxa programes per impulsar l’aflorament de projectes innovadors en salut, la formació i la millora dels skills dels seus professionals i la preparació del futurs líders i gestors empresarials sectorials.
  • Facilitació de la connexió entre els agents de l’ecosistema i amb els actors internacionals per generar sinergies i oportunitats de creixement i d’escalat, en virtut del coneixement profund dels actius i reptes de l’ecosistema i les tendències i estratègies sectorials en els àmbits local i global.

Diagrama mandat de BiocatBiocat treballa per maximitzar l’impacte econòmic i social de l’ecosistema de ciències de la vida i d’innovació en salut de Catalunya.

Biocat aplega en els seus òrgans de govern representants de tots els estaments que configuren la BioRegió de Catalunya: Administració, empreses (biotecnològiques, farmacèutiques, tecnologies mèdiques i de serveis), universitats, hospitals, centres i instituts de recerca, parcs científics i associacions de suport al sector.

La BioRegió – l’ecosistema de ciències de la vida i la salut de Catalunya – aglutina més de 1500 empreses i entitats, i està considerat com un dels principals hubs innovadors d’Europa. Es fonamenta sobre una recerca excel·lent, un sistema d’educació superior de qualitat i una xarxa de talent, institucions,  inversors i empreses que treballen en recerca puntera i proveeixen el sector d’innovació i serveis.

Coneix el patronat de Biocat
Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.